Latar Belakang

Latar Belakang Berdirinya Yayasan Al Hisbah: Berdirinya yayasan ini didasari oleh perintah Allah Ta’ala  dalam Al Qur’an : ﴿وَلْتَكُن …

Visi dan Misi

Menghidupkan syiar amar ma’ruf nahi munkar di kalangan masyarakat secara umum. Memerangi kemunkaran-kemunkaran yang jelas-jelas nampak dihadapan kita atau …

Program-program

Mengaktifkan peran para khatib sebagai pembimbing umat melalui komunikasi dengan mereka dan membekali mereka dengan materi-materi dakwah. Mengadakan ceramah …

Akun-akun

Official Website: hisbah.or.id Situs Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar: www.hisbah.or.id Kumpulan Video: tv.hisbah.or.id Facebook …